Как да се предпазим от токов удар?

Метеоролозите ни предупредиха за задаващото се лошо време и предстоящите гръмотевични бури. С промените в климата през последните години те станаха много по-продължителни и много по-мащабни. Поради тази причина все по-често се случва след всяка буря да има и по-големи щети, не само върху инфраструктурата, но и върху домакинството.

Най-често срещаните проблеми в дома следствие на силните гръмотевици са колебанията в тока. Това може да доведе до сериозни проблеми с електрическата мрежа.

Проблеми следствие от гръмотевичните бури

 • Токов удар
 • Пожар
 • Повреждане на техниката у дома

Колебанията на напрежението в електропреносната мрежа може да са сериозен проблем за уреди, които се нуждаят от постоянен ток, за да функционират правилно. Такъв уред е и климатика. За това е важно да съобразите и да имате предвид вашата електропреносна мрежа и качеството на електричеството, което получавате при избора на климатик.

Проблеми следствие от гръмотевичните бури

 • Токов удар
 • Пожар
 • Повреждане на техниката у дома

Колебанията на напрежението в електропреносната мрежа може да са сериозен проблем за уреди, които се нуждаят от постоянен ток, за да функционират правилно. Такъв уред е и климатика. За това е важно да съобразите и да имате предвид вашата електропреносна мрежа и качеството на електричеството, което получавате при избора на климатик.

Има няколко начина, по които може да се предпазим от мълниите:

 • Чрез гръмоотвод
 • Чрез устройства за свръхнапрежение (те не позволяват ток с прекомерно напрежение да достигне до уредите Ви)
 • Чрез UPS (ако често имате проблеми с „качеството“ на електричеството то е добре да се замислите за UPS.)
 • Чрез застраховка (важно е да сключвате застраховка, която покрива щети върху домакинските уреди, все пак инвестирали сте много средства в дома си, защо да не ги защитите)
 • Чрез катодни отводители
 • Чрез аварийни батерии, които ще Ви дадат време да изключите правилно уредите си
 • Чрез автоматичен прекъсвач (повечето нови жилища имат такъв, но е важно да проверите дали вашия дом има, ако няма е добре да монтирате такъв в таблото с електрическите прекъсвачи).

Electric Shock

Ето няколко съвета какво да направим:

 • Изключете уредите, които най-силно се влияят от пренапрежението на мрежата като телевизор, компютър, климатик.
 • След като бурята отмине изчакайте и не ги включвайте веднага, проблемите с напрежението могат да се появят дори и след това, за това не включвайте уредите щом бурята се отдалечи.
 • Ако стане инцидент имайте предвид, че електричеството се движи през всички материи, които са проводници, за това внимавайте с металните уреди, с водата. Стойте на безопасно разстояние до отстраняване на повредата.

 

Автоматичен рестарт на климатика

 • Всички модерни климатици имат автоматичен рестарт при прекъсване на електричеството. Автоматичният рестарт запазва вашите настройки и го включва на режима, на който е работел преди спиране на електропедаването.