Семинари

Семинар –  групови практически занимания на студенти под ръководството на преподавател.