Озвучаване


Предоставяне на техника за озвучаване на събития, събори и концерти в читалища.