Настройка на мрежа

Настройка на мрежа за интернет


  • Настройка чрез маршрутизатор (Рутер)
  • PPPoE настройка
  • PON настройки
  • Настройка на мрежова карта и други.